HVA ER FRØBIBLIOTEKET?

Frøbiblioteket er et tilbud for deg som har lyst til å komme i gang med gartnerarbeid!

Ordningen fungerer slik:

  • Du låner frø fra frøbiblioteket på våren. Du registrerer hvilke frø du låner  på biblioteket.

  • Du forsøker deretter å høste frø fra plantene du dyrker, og leverer de tilbake slik at andre kan låne de året etter (eller lever inn andre frø). Ordningen er basert på tillit.

 

 

Hvorfor har vi frøbibliotek?

Frøbiblioteket ønsker å bidra til at flere får kunnskap om hvordan man høster frø. Dette er viktig for å ta vare på og benytte oss av de ressursene vi har rundt oss, og for å sikre at denne viktige kunnskapen ikke forsvinner. Frøene vil også gradvis tilpasse seg vårt lokalklima.

Translate »