Alta bibliotek

Utlånsregler

Lånerett

Alle kan låne bøker og annet materiale gratis.

Lånekort

Alle over 15 år får lånekort mot å vise legitimasjon. Barn under 15 år må ha underskrift fra foresatte for å få lånekort.

Institusjoner registreres på institusjonens navn samt en ansvarsperson.

Du må ha fylt 15 år for å kunne registrere e-post adresse, er du under 15 må du ha tillatelse fra foresatte. Spør etter skjema i skranken.

Du må ha med deg lånekortet eller legitimasjon når du skal låne noe fra biblioteket.

Låneren må umiddelbart melde fra til biblioteket ved:
Adresseforandring
Endring/opphør av e-postadresse
Tap av lånekort

Ved tap av lånekort vil det koste kr. 25,- å få utstedt et nytt kort.

Vi låner ut bøker, musikk CD’er, film, lydbøker, tidsskrifter og språkkurs.

Du kan vanligvis låne så mange bøker du ønsker. Normal lånetid er 1 måned. For nye og etterspurte bøker kan lånetida begrenses til 14 dager. Språkkurs kan du ha i 2 måneder.

Oppslagsverk og referanselitteratur lånes normalt ikke ut.

Lånetid på film er 7 dager.

Et lån kan fornyes inntil tre ganger ved fremmøte eller pr. telefon 78 45 58 50, dersom materialet ikke er reservert for andre.

Lån kan også fornyes ved å bruke tjenesten MappaMi på bibliotekets hjemmeside:

Hvis materialet du ønsker er utlånt, kan du bli satt på venteliste. Du får melding per sms eller en e-post når materialet kan hentes.

Lån fra andre bibliotek

Bøker, artikler og mikrofilmer som biblioteket ikke eier, kan som regel lånes fra andre bibliotek (fjernlån). Eierbiblioteket fastsetter lånetid, bruk og mulighet for fornyelse

Purregebyr og erstatning:

Dersom lånetiden ikke overholdes, påløper purregebyr etter vedtatte satser. Gebyret registreres automatisk på din lånekonto.

Gebyrsatser gjeldende fra 15.04.11:

Voksne:
1. purrebrev: kr 35,-
2. purrebrev: kr 80,-

Barn:
1. purrebrev: påminnelse
2. purrebrev: påminnelse

Dersom låner har fått to varselbrev, inndras låneretten til materialet er levert, og purregebyret er betalt.
Lånekortet er personlig, og låner er ansvarlig for alt som lånes på hans/hennes kort.

Dersom materialet ikke er innlevert etter 2. gangs purring, anses materialet som tapt og det må erstattes. Også skadet materiell må erstattes.

Erstatningsgebyr innkreves etter vedtatte satser, pr.  mai 2021:

Materialtype: Voksen: Barn:
Skjønnlitteratur 500 300
Faglitteratur: 500 300
Lydbøker: 500 300

 

Tegneserier (innbund.)

500 300
Tidsskrifter 100 100
Musikk CD 300 300
DVD 300 300
Språkkurs

Vurderes
særskilt ette

nyanskaffelsespris

Spesielt verdifullt eller rimelig materiale fastsettes individuelt av biblioteket. Materiale innlånt fra andre bibliotek erstattes i henhold til långivende biblioteks erstatningskrav.

Det sendes ut regning på tapt eller skadet materiale, deretter inkassovarsel. Låneretten inndras til låner har gjort opp for seg.

Film lånt ved biblioteket er til privat bruk.

Aldersgrense for lån av film følger den veiledende anbefalingen på materialet.

Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på avspillingsutsyr.

Du kan miste retten til å låne hvis du ikke overholder lånereglene.

 

Translate »