Denne uka er det Samisk språkuke. Gjennom hele uka skjer det mye på biblioteket i samarbeid med Álttá Sámi Giellaguovddáš – Alta Samiske Språksenter og Sámediggi – Sametinget.

Mandag 24. oktober:

kl. 17.00-17.45: Komagbånd-lansering

Endelig publiserer Alta samiske språksenter komagbånd-mønster fra Alta-området. På arrangementet vil prosjektleder Dagrun M. Sarak Sara og en av informantene, Idun Meli, fortelle litt om prosjektet. Vi gleder oss til lanseringa, og ønsker alle velkommen på den offisielle åpningen hvor det også er mulighet å prate om komagbånd-historie.

kl.18.00-19.30: Eggeskall – finnebyen som forsvant

Ole David Østli er en som kan historie og har studert gamle dokumenter om Alta området fra 1600 tallet. Han har mye kunnskap om den tiden og om folkene som bodde her. Det fantes ett bygdesamfunn i Alta som ble kalt for «Eggeskall». Det var et samisk samfunn, og navnet virker ikke riktig på norsk. Ha betyr det egentlig? Ole David holder foredrag om dette, og om samiske stedsnavn. Marit Kristine Sara tolker dette til samisk. Vi gleder oss, velkommen.

Tirsdag 25. oktober:

kl. 10:00  Fortellerstund for barn: Mun lean Kimme/Kim det er meg

kl. 12:00 Fortellerstund for barn: Arvedávgeriikii

kl. 18:00 Liegga borramuš Álttá girjerádjosis / Varm mat på Alta biblioteket

kl. 18:30 – 20:00 Girječállit lohket girjerádjosis / Forfattere leser på biblioteket:

Risten Sokki «Searaid fearánat» Sollaug Sargon «Morihit giđđii» Inger-Mari Aikio «Otne lea mu maŋimuš beaivi» Mary Ailonieida Sombán Mari “Beaivváš mánát / Leve blant reptiler” Simon Issat Marainen Áddjá ja boazu / Áddjá og reinen

Onsdag 26. oktober:

Kl. 10:00 Fortellerstund for barn: Čoalkkehii uksii

Kl. 11:30 Fortellerstund for barn: Geaidnostállu/Veitrollet

Torsdag 27. oktober:

Kl. 17:00-18:30 Barnets produktive samiskspråkhet og et sterkt samisk språk

OBS! Foredraget tolkes til norsk. Ta med headsett (øreplugg), telefon og last ned appen «interactio».

 Foredrag arrangert av Alta Samiske Spåksenter. Vi har fått Annika Pasanen til å forelese om om dette tema. Pasanen er språkforsker, som har fordypet seg i språkvitalisering og styrking. Hun jobber på Samisk Høgskole som sosiolingvistisk professor.

Davvi girji kommer for å presentere seg og sine produkter. Arrangementet er gratis og anbefalt for alle som jobber med barn, eller har barn i sin omgangskrets.

Hele programmet til Alta Samiske språkuke finner du her:  https://alttasg.no/wp-content/uploads/2022/10/Program-samisk-norsk.pdf

Translate »