FORFATTERBESØK TORSDAG 5. OKTOBER KL. 18 – 19
“Kor vi bor” er et tverrkunstnerisk prosjekt som forfatter, kunstner, fotograf, kulturskribent og tidligere NRK-journalist Susanne Hætta har holdt på med over en lengre periode sammen med Johan Sara jr.
Boka “Finnmark. Nesten Norge” er en del av dette prosjektet. Boka formidler personlige historier til ni finnmarkinger. Hva er Finnmark? Hvem bor her?
Arrangementet er i samarbeid med Forfattersentrum Nord-Norge.
Velkommen!
Translate »